Aktuality

Informace pro strávníky

10. 8. 2023

Vážení strávníci,

Dotované školní obědy se odebírají v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je dítěti účtovaná plná cena oběda (nedotovaná).

Pro školní stravování:

 7 – 10 let: 33 Kč

 11 – 14 let: 36 Kč

 15 a více 41 Kč

Veřejnost (plná cena): 96 Kč

 

Výdej obědů v ŠJ: Při vstupu do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce. Žáci dbají pokynů pracovníků jídelny. Pokrmy vydává personál u okénka, žák obdrží příbor, hlavní jídlo a polévku. Vzhledem k tomu, že každý příchozí do jídelny je povinen, si před vstupem do jídelny dezinfikovat ruce, může se na tomto základě sám obsloužit u pultu s nápoji. Po konzumaci oběda si žák odnese použité nádobí k okénku určenému k tomuto účelu. Oběd v první den nemoci je možné si odnést v jídlonosiči a vyzvednout pouze v době od 10:30 do 11:00. Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle možností školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny, přídavek masa není možný. V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce vždy čistou vodu nebo čaj, džus, případně jiný nápoj.

Cena oběda od 1. 7. 2023

19. 6. 2023

Cena oběda pro strávníky veřejného stravování 96 Kč

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a studentů GZW

28. 8. 2017

Vážení rodiče, Školní jídelna, Martinovského 270, příspěvková organizace vaří pro žáky 1. ZŠ, 2. ZŠ a studenty GZW. Vaše dotazy ohledně přihlášek, plateb a celého systému našeho stravování rádi zodpovíme buď na telefonních číslech 602 525 348, 602 534 503, 313 512 420 nebo při osobní návštěvě v kanceláři naší školní jídelny ( kovové schody). Přihlášky ke stravování jsou k dispozici na našich webových stránkách v oddělení " Dokumenty ke stažení", nebo v kanceláři školní jídelny. Chtěli bychom poprosit rodiče nových strávníků, aby přihlášení nenechávali na poslední chvíli ( tvoří se fronty). Přihlášení nového strávníka bude možné již během měsíce srpna v kanceláři školní jídelny. Při zavedení nového strávníka do stravovacího systému je nutné si zakoupit čip. Při přechodu z 1. ZŠ a z 2. ZŠ na GZW prosíme studenty a rodiče o vyplnění nové přihlášky ke stravování. Vyplněné přihlášky stačí zaslat e-mailem na info@sjrako.cz, přinést osobně do kanceláře ŠJ, nebo vhodit přihlášku do poštovní schránky ŠJ.