Ceník školního stravování

Kategorie strávníků – dotované obědy

Cena oběda je platná od 1. 9. 2023

Strávník Cena
Žáci ZŠ 7 – 10 let 33,00 Kč
Žáci ZŠ 11 – 14 let 36,00 Kč
Žáci ZŠ 15 a více let 41,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 11 – 14 let 36,00 Kč
Žáci a studenti gymnázia 15 a více let 41,00 Kč

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Citace z vyhl. „Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1.) 2.) 3.) “ Z tohoto nařízení tedy vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 let nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné dle jednotlivých věkových skupin. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je oběd účtován plnou cenou.

Cena stravovacího čipu je 105 Kč. Cena za čip je nevratná a čip slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky. Pokud žák přestoupí ze základní školy na GZW, musí změnu nahlásit v kanceláři školní jídelny.