Ceník školního stravování

Kategorie strávníků – dotované obědy

  Cena oběda je platná od 1. 9. 2022

                                                                                  Žáci ZŠ 7 – 10 let            31,00 Kč
                                                                                  Žáci ZŠ 11 – 14 let            34,00 Kč
                                                                                  Žáci ZŠ 15 a více let            39,00 Kč
                                                                    Žáci a studenti gymnázia 11 – 14 let            34,00 Kč
                                                                      Žáci a studenti gymnázia 15 a více let            39,00 Kč

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Citace z vyhl. „Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1.) 2.) 3.) “ Z tohoto nařízení tedy vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 let nebo 15 let platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné dle jednotlivých věkových skupin.

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je oběd účtován plnou cenou.

Cena stravovacího čipu je 105 Kč. Cena za čip je nevratná a čip slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky. Pokud žák přestoupí ze základní školy na GZW, musí změnu nahlásit v kanceláři školní jídelny.