Aktuality

Informace pro strávníky

10. 8. 2023

Vážení strávníci,

Dotované školní obědy se odebírají v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je dítěti účtovaná plná cena oběda (nedotovaná).

Pro školní stravování:

 7 – 10 let: 33 Kč

 11 – 14 let: 36 Kč

 15 a více 41 Kč

Veřejnost (plná cena): 96 Kč

 

Výdej obědů v ŠJ: Při vstupu do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce. Žáci dbají pokynů pracovníků jídelny. Pokrmy vydává personál u okénka, žák obdrží příbor, hlavní jídlo a polévku. Vzhledem k tomu, že každý příchozí do jídelny je povinen, si před vstupem do jídelny dezinfikovat ruce, může se na tomto základě sám obsloužit u pultu s nápoji. Po konzumaci oběda si žák odnese použité nádobí k okénku určenému k tomuto účelu. Oběd v první den nemoci je možné si odnést v jídlonosiči a vyzvednout pouze v době od 10:30 do 11:00. Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle možností školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny, přídavek masa není možný. V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce vždy čistou vodu nebo čaj, džus, případně jiný nápoj.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a studentů GZW

28. 8. 2017

Vážení rodiče, Školní jídelna, Martinovského 270, příspěvková organizace vaří pro žáky 1. ZŠ, 2. ZŠ a studenty GZW. Vaše dotazy ohledně přihlášek, plateb a celého systému našeho stravování rádi zodpovíme buď na telefonních číslech 602 525 348, 602 534 503, 313 512 420 nebo při osobní návštěvě v kanceláři naší školní jídelny ( kovové schody). Přihlášky ke stravování jsou k dispozici na našich webových stránkách v oddělení " Dokumenty ke stažení", nebo v kanceláři školní jídelny. Chtěli bychom poprosit rodiče nových strávníků, aby přihlášení nenechávali na poslední chvíli ( tvoří se fronty). Přihlášení nového strávníka bude možné již během měsíce srpna v kanceláři školní jídelny. Při zavedení nového strávníka do stravovacího systému je nutné si zakoupit čip. Při přechodu z 1. ZŠ a z 2. ZŠ na GZW prosíme studenty a rodiče o vyplnění nové přihlášky ke stravování. Vyplněné přihlášky stačí zaslat e-mailem na info@sjrako.cz, přinést osobně do kanceláře ŠJ, nebo vhodit přihlášku do poštovní schránky ŠJ.