Informace pro strávníky

Vážení strávníci,

Dotované školní obědy se odebírají v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je dítěti účtovaná plná cena oběda (nedotovaná).

Pro školní stravování:

 7 – 10 let: 33 Kč

 11 – 14 let: 36 Kč

 15 a více 41 Kč

Veřejnost (plná cena): 96 Kč

 

Výdej obědů v ŠJ: Při vstupu do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce. Žáci dbají pokynů pracovníků jídelny. Pokrmy vydává personál u okénka, žák obdrží příbor, hlavní jídlo a polévku. Vzhledem k tomu, že každý příchozí do jídelny je povinen, si před vstupem do jídelny dezinfikovat ruce, může se na tomto základě sám obsloužit u pultu s nápoji. Po konzumaci oběda si žák odnese použité nádobí k okénku určenému k tomuto účelu. Oběd v první den nemoci je možné si odnést v jídlonosiči a vyzvednout pouze v době od 10:30 do 11:00. Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle možností školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny, přídavek masa není možný. V průběhu výdeje obědů mají strávníci v nabídce vždy čistou vodu nebo čaj, džus, případně jiný nápoj.