Cena oběda od 1. 7. 2023

Cena oběda pro strávníky veřejného stravování 96 Kč